SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA BARABAI
 

NIP Nama Jabatan Detail
19550410.198303.1.005 H.M.TAUFIQ HM, S.H Hakim Detail
19531129 198103 2 001 Dra. Hj. NURANI Hakim Detail
19570708 198203 1 004 Drs. H. AHMAD GUZALI Hakim Detail
19580406 198903 1 005 SYARKAWI, S.Ag. Hakim Detail
19660513.199303.1.006 Drs. H .AL FAHNI, M.H.I Hakim Detail
19660114.199303.1.003 Drs.SYAMSI BAHRUN, M.Sy Hakim Detail
19530801.198103.1.003 H.M.THALHAH JUHRI, S.H Hakim Detail
19680420.199403.1.005 Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S. Hakim Detail
19620720.199203.2.001 Dra.HJ.MARYANAH,S.H.,M.H Hakim Detail
19630321.199402.1.001 Drs. Rustam Hakim Detail