Laporan Keadaan Perkara

Bulan Mei 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu   Diterima  Dicabut  Diputus   Sisa    
1 Cerai Talak 9 8 0 15 2
2 Cerai Gugat 51 36 3 52 32
3 Permohonan 6 4 0 9 1
  Jumlah 66 48 3 76 35

 

Bulan April 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu    Diterima  Dicabut   Diputus   Sisa    
 1  Cerai Talak  11  8  1  9  9
 2  Cerai Gugat  70  22  1  40  51
 3  Permohonan  5  17  0  16  6
   Jumlah  86  47  2  65  66

Bulan Maret 2019

 No. Jenis Perkara  Sisa Lalu  Diterima  Dicabut   Diputus    Sisa   
 1  Cerai Talak  13  8  1  9  11
 2  Cerai Gugat  70  40  2  38  70
 3  Permohonan  6  8  1  8  5
  Jumlah 89 56 4 55 86

Bulan Februari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu    Diterima  Dicabut    Diputus   Sisa   
 1  Cerai Talak  13  13  0  13  13
 2  Cerai Gugat  83  56  5  64  70
 3  Permohonan  13  10  1  16  6
  Jumlah 109  79  6  94 89

Bulan Januari 2019

No. Jenis Perkara Sisa Lalu   Diterima   Dicabut   Diputus   Sisa    
 1  Cerai Talak  0 16 0 3 13
 2  Cerai Gugat  2 91 3 7 83
 3  Permohonan 1 17 0 5 13
  Jumlah 3 124 3 15 109