SURAT DINAS

 

REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PENGADILAN AGAMA BARABAI

 

 Tahun 2019

No
 
Bulan
 
  Kepegawaian & Ortala Umum & Keuangan  Perencanaan, IT Pelaporan    Keperkaraan  Jumlah
Masuk Keluar Masuk  Keluar  Masuk  Keluar Masuk     Keluar Masuk Keluar
 1  Januari  21  44  17  41  4  4 43   108               85                   197         
 2  Februari       14  24  10  13  1  3 65    88     90       128
 3  Maret  7  65  20  6  1  3 58    78     86       152
4  April 14 32  12  9  1  1 60    91     87       133
5  Mei 10 37 24 15  1  1 53    83     88       136
6  Juni 8 28 16 21 3  4 27    35     54 88
7  Juli 7 40 24 20 2  1 53    63     86 124
8 Agustus 6 18 32 20 2  2 58    74     98 114
9 September  2 22 12  3 2  4 53    67     69        101
10 Oktober  9 33  22  5 3  5 74    92     109         143
11 November                    
12 Desember                    
  • Tahun 2018
No Bulan Kepegawaian Keuangan Umum Hukum Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 12 79 5 21 16 33 62 89 95 222
2 Februari 7 20 1 8 16 11 59 63 83 102
3 Maret 20 30 1 27 9 6 67 90 97 153
4 April 4 20 2 11 20 8 69 101 95 140
5 Mei 5 8 0 4 18 3 83 105 106 120
6 Juni 5 14 0 10 13 3 43 49 60 76
7 Juli 7 57 3 13 15 11 71 84 96 165
8 Agustus 17 19 5 13 22 0 86 99 130 121
9 September 9 5 4 9 4 0 80 90 97 104
10 Oktober 3 18 7 13 14 8 80 81 104 120
11 Nopember  9 6 10 9 21 4 75 53 296 76
12 Desember  21 21 4 26 21 4 18 41 77 105